SHAOXING BOYI AUTO PARTS CO., LTD.

绍兴博亿汽车零部件有限公司


Product Detail
CW,IR/IF,6-Groove pulley,Buick(2004-06),Cadillac(2002-05),Chevrolet(1999-16),GMC,Hummer(2003-07)
BY: 17015
VOL: 12
AMP: 145
OEM/LESTER: 8292/8274/10464476
Detail

CW,IR/IF,6-Groove pulley,Buick(2004-06),Cadillac(2002-05),Chevrolet(1999-16),GMC,Hummer(2003-07),Isuzu(2003-06)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Domestic Tel (国内电话) : 0575-86118688 / 13588562620  
   
Foreign Tel(国外电话):  86-575-86276288  Mail:E-Mail:david@highskygroup.com

ABROAD SALES(国外销售): 0086-575-86276288 Mail : david@highskygroup.com


ADD ( 地址 ) : 2 building, No. 1th Ling Chi Road, Qixing Street, Shaoxing Xinchang County, Zhejiang, China   

浙江省绍兴市新昌县七星街道灵池路1号2幢
SHAOXING BOYI  AUTO PARTS CO., LTD.
绍兴博亿汽车零部件有限公司  
website qrcode